Ośrodek Kultury w Będzinie

Ośrodek Kultury w Będzinie

KIERUNEK → SZACUNEK

Przemoc to problem, który dotyczy zarówno kobiet, dzieci, osób starszych i mężczyzn, przyjmując różne oblicza. Jest zjawiskiem, które występuje powszechnie, niezależnie od kultury, wykształcenia, szerokości geograficznej, obejmuje wszystkie środowiska społeczne i grupy wiekowe. Wpisuje się w pejzaż codzienności. To skłonność do zachowania czynnego lub werbalnego skierowanego przeciwko komuś lub czemuś. Skutki zawsze są podobne. Z tym zjawiskiem związany jest nieodzownie ból, cierpienie, łzy, upokorzenie, krzywda.

W ramach działań profilaktycznych powstał utwór, który ukazuje oblicza przemocy, pokazujesz również, jak można inaczej. To zarówno obraz, jak i dźwięk. Chcemy, aby przekaz ten dotarł do jak największej grupy odbiorców.

Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania, jego Autorom, tym którzy zaśpiewali i w nim wystąpili! To niezwykle budujące, że tyle Osób, tych starszych, jak i młodszych nie jest obojętnych na przemoc i hejt!

Utwór miał swoją premierę podczas II Miejskiej Konferencji "Stop hejtowi" w ramach II Miejskiego Tygodnia Przeciwko Przemocy w Świętochłowicach.

Sprawcami tego „profilaktycznego zamieszania”, dzięki którym powstał przedmiotowy utwór są Pan Grzegorz Golda, Adam Migdoł i Mateusz Gębka.