Ośrodek Kultury w Będzinie

Ośrodek Kultury w Będzinie

Przeprowadzenie zajęć w temacie: "Działania interwencyjne podejmowane wobec ofiar przemocy w sytuacji kryzysowej"

W dniu 14 września 2023 r. odbyły się w naszym Ośrodku zajęcia w temacie "Działania interwencyjne podejmowane wobec ofiar przemocy w sytuacji kryzysowej" dla słuchaczy kursu specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Szkoły Policji w Katowicach. Zajęcia przeprowadzone zostały przez specjalistów naszej jednostki.

W ramach zajęć mogliśmy wymienić cenne spostrzeżenia związane z tematem przemocy domowej, podzielić się dobrymi praktykami funkcjonującymi na terenie naszego kraju (uczestnicy pochodzili z różnych części Polski). Takie spotkania wskazują kierunki dalszych działań w obszarze przeciwdziałania przemocy, współpracy różnych służb i instytucji, dają pomysły i inspirację do ciekawych inicjatyw.