Ośrodek Kultury w Będzinie

Ośrodek Kultury w Będzinie

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej "Strategie ochrony dzieci przed przemocą".

III Miejski Tydzień Przeciwko Przemocy w Miasto Świętochłowice idzie zgodnie z planem. Wydarzeniem dnia 5 października było szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka pod nazwą "Strategie ochrony dzieci przed przemocą".

Szkolenie miało miejsce w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, gdzie przywitał Uczestników Pan Daniel Beger - Prezydent Świętochłowic. Szkolenie było przeprowadzone przez Panią Iwonę Dusza, specjalistę z obszaru pomocy społecznej, certyfikowanego superwizora, interwenta. Wzięli w nim udział pracownicy miejskich jednostek oraz Studentki Koła Naukowego Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.