Ośrodek Kultury w Będzinie

Ośrodek Kultury w Będzinie

Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Świętochłowicach

W ramach trzeciego dnia III Miejskiego Tygodnia Przeciwko Przemocy

zespół specjalistów z naszej jednostki, Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, odwiedził dnia 04.10.2023 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD
w Świętochłowicach. Rozmawialiśmy z Uczestnikami na temat przemocy domowej, emocji, jak reagować, gdy komuś dzieje się krzywda, do kogo zwrócić się o pomoc.